calinbudisan@yahoo.com / ame_budisan@yahoo.com
0264.450.306 / 0744478045

Excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor 281 alin.(l) din Codul de procedură penală, admisă

Curtea Constituțională a admis excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor 281 alin.(l) din Codul de procedură penală, care au următorul cuprins: „(1) Determină întotdeauna aplicarea nulităţii încălcarea dispoziţiilor privind: a) compunerea completului de judecată; b) competenţa materială şi competenţa personală a instanţelor judecătoreşti, atunci când judecata a fost efectuată de o instanţă inferioară celei legal competente; c) publicitatea...
Read More